Świadczymy kompleksowe doradztwo z zakresu zamówień publicznych oraz zamówień realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE.

Oferta Kancelarii jest zawsze zindywidualizowana, dostosowana do potrzeb poszczególnych Klientów.

Wszelkie usługi świadczymy zarówno w trakcie pobytu w siedzibie Klienta, bądź też w siedzibie kancelarii, wykorzystując także kontakt telefoniczny, faksowy i e-mailowy.

W zakresie prawa zamówień publicznych Kancelaria świadczy pomoc prawną w szczególności w poniższych formach:

  • wydawanie opinii prawnych,
  • sporządzanie projektów dokumentacji zamówienia publicznego, w tym treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wzorów umów,
  • kompleksowe wsparcie zamawiających w toku postępowania,
  • pomoc w przygotowaniu oferty, a także innych dokumentów i oświadczeń składanych przez wykonawcę,
  • reprezentacja klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą,
  • prowadzenie spraw sądowych ze skargi na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
  • udział w negocjacjach,
  • doradztwo w trakcie realizacji zamówienia,
  • reprezentacja w sporach związanych z realizacją zamówienia.

Oferujemy dogodną dla Klienta formę współpracy. Stosownie do wyboru Klienta proponujemy współpracę w ramach umowy o stałą obsługę prawną, bądź też na podstawie pojedynczych zleceń.