Pomoc prawna

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw z zakresu prawa pracy.

Tworzymy procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne.

Przeprowadzamy due diligence w zakresie prawa pracy.

Wspieramy działy HR we wdrożeniu przepisów prawa pracy, tak aby jak najlepiej służyły potrzebom pracodawcy.

Pomagamy pracodawcom przy tworzeniu układów zbiorowych i negocjacjach ze związkami zawodowymi.

Pomagamy we właściwym stosowaniu procedur zatrudniania cudzoziemców w Polsce i korzystania z usług agencji pracy tymczasowej.

Opracowujemy regulaminy pracy, wynagradzania, premiowania i inne regulacje wewnętrzne zakładu pracy.

Projektujemy umowy o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne wymagające zapisów szczególnych.

Doradzamy w sprawach związanych z czasem pracy i urlopami.

Reprezentujemy pracodawców w procesach sądowych i negocjacjach.

Wspieramy pracodawców w trakcie kontroli prowadzonych przez organy rentowe i PIP.