Prawo Pracy

Nasze publikacje

Procedury anytymobbingowe i antydyskryminacyjne

Procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne. Obowiązki pracodawcy. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, kwestie odszkodowawcze Jolanta Adamska, Jerzy Bieluk, MAgdalena Kun – Buczko, Wydawnictwo C.H.Beck, 2021

pozycja sygnalisty  Pozycja sygnalisty w polskim porządku prawnym dr Magdalena Kun-Buczko, Przegląd ustawodawstwa gospodarczego, nr 2(872), luty 20

  Nowe zasady delegowania pracowników świadczących usługi w UE J.Adamska, Prawo pracy. Kwartalnik, nr 5, październik-grudzień 2020

  Kara umowna jako dodatkowe zastrzeżenie w umowie o zakazie konkurencji J. Adamska, Prawo pracy. Kwartalnik, nr 3,  kwiecień-czerwiec 2020

  Przedawnienie urlopu wypoczynkowego J. Adamska, Prawo pracy. Kwartalnik, nr 1, październik – grudzień 2019

  Umowne prawo wypowiedzenia i odstąpienia od klauzuli konkurencyjnej J. Adamska, Prawo pracy. Kwartalnik, nr 2 styczeń-marzec 2020

  Podwójny dodatek za pracę w niedziele i święta – glosa K. Pawlak, J. Chodkowska, Monitor Prawa Pracy 6/2006

Publikacje z innych gałęzi prawa, autorstwa prawników naszej Kancelarii, dostępne są tu.