Pracodawco, poinformuj pracowników o autozapisie do PPK!

Pracodawco, 28 lutego 2023 r. upływa termin na poinformowanie pracowników, którzy zrezygnowali z wpłat do PPK o ponownym autozapisie.

Tak zwany ponowny autozapis oznacza wznowienie uczestnictwa w PPK i odbywa się co 4 lata. W 2023 r. odbędzie się pierwszy autozapis od wdrożenia PPK. Termin ponownego autozapisu jest jednakowy dla wszystkich podmiotów, niezależnie od tego, kiedy przystąpili do programu. 

Ponowny autozapis oznacza, że począwszy od 1 kwietnia 2023 r. pracodawcy będą zobowiązani wznowić dokonywanie wpłat do PPK za każdą osobę zatrudnioną, która wcześniej złożyła deklarację o rezygnacji z ich dokonywania (złożyli deklarację o rezygnacji przed jej zapisaniem do PPK lub już po zawarciu umowy o prowadzenie PPK w jej imieniu), pod warunkiem nieotrzymania ponownej deklaracji o rezygnacji. Powyższe nie dotyczy jedynie osób, które przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 55. rok życia. Pracodawca dokonuje bowiem zapisu takich osób w PPK wyłącznie na ich wniosek, złożony do ostatniego dnia lutego 2023 roku.

Wszystkie deklaracje o rezygnacji, które wpłynęły do podmiotów zatrudniających przed 1 marca 2023 r. tracą swoją ważność.

Tym samym osoby zatrudnione, które nadal nie są zainteresowane oszczędzaniem w PPK, powinny ponownie złożyć deklarację o rezygnacji. Nową deklaracje należy składać  w terminie od 1 marca 2023 r do końca marca 2023 r. Daje to gwarancję nieprzekazania żadnych wpłat do PPK za osobę, która taką deklarację złożyła.

Ustawa o PPK nakłada na pracodawców obowiązek poinformowania wszystkich pracowników w wieku 18-55 lat, którzy zrezygnowali z udziału w programie o ponownym autozapisie.  Przepisy nie regulują tego w jaki sposób pracodawca ma wykonać ten obowiązek.  Należy zrobić to w taki sposób, aby w razie ewentualnego sporu pracodawca mógł udowodnić, że wywiązał się z tego obowiązku.