Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 4 marca 2024 r.

Po raz kolejny przedłużono legalność pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Nadal obowiązywać będą również inne szczególne rozwiązania przewidziane w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy pomocowej przewidują, że pobyt obywateli Ukrainy, którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z agresją Rosji na terytorium Ukrainy, jest legalny do 4 marca 2024 r.

9 lutego 2024 r. Sejm uchwalił zmiany do wspomnianej ustawy i wydłużył legalność pobytu obywateli Ukrainy do 30 czerwca 2024 r. Aktualnie nowelizacja czeka na podpis Prezydenta RP.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej okres obowiązywania szczególnych rozwiązań prawnych przewidzianych w ustawie pomocowej (czyli również okres legalnego pobytu) docelowo zostanie przedłużony do 4 marca 2025 r. Wynika to z podjętej już w październiku 2023 r. przez Radę Unii Europejskiej decyzji o wydłużeniu właśnie do 4 marca 2025 r. okresu tymczasowej ochrony na terytorium Unii Europejskiej obywateli Ukrainy.

Przedłużenie okresów legalności pobytu obywateli Ukrainy w Polsce jest istotne z punktu widzenia pracodawców. Oznacza, że mogą nadal ich zatrudniać bez konieczności uzyskiwania dokumentów legalizujących pobyt i pracę w Polsce.