Autor: mszumarska

1 marca 20211 marca 2021

Pracodawco użytkowniku, poinformuj pracownika tymczasowego o wolnych stanowiskach pracy

Na pracodawcy użytkowniku ciążą określone obowiązki informacyjne. Jeden z nich dotyczy informowania organizacji związkowej o zamiarze powierzenia wykonywania pracy tymczasowej pracownikowi agencji pracy tymczasowej. Z kolejnych obowiązków informacyjnych pracodawca użytkownik musi się wywiązać właśnie wobec pracowników tymczasowych. Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, pracodawca użytkownik ma obowiązek informowania pracowników tymczasowych...

16 lutego 20218 marca 2021

Po co komu sygnaliści? Skuteczny system by uniknąć kryzysu w przedsiębiorstwie

W związku z wejściem w życie dyrektywy UE w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (tzw. sygnalistów) przedsiębiorców czeka prawdziwa rewolucja.  Do wprowadzenia pierwszych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w stosunku do przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 50 pracowników lub powyżej 250, państwa członkowskie mają czas do 17 grudnia 2021 roku. W stosunku do...

12 lutego 202112 lutego 2021

O wynagrodzeniu w okresie wypowiedzenia pracownika niezdolnego do pracy

Jedną z naczelnych zasad prawa pracy jest prawo pracownika do wynagrodzenia za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Jedną z takich sytuacji jest zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę. W okresie tego...

Compliance w HR
8 lutego 202116 lutego 2021

Czy w HR potrzebny jest Compliance ?

Compliance to coraz bardziej popularne i potrzebne narzędzie wspierające odpowiedzialne prowadzenie przedsiębiorstwa, również w dziedzinie HR. Wśród przedsiębiorców rośnie świadomość potrzeby tworzenia procedur, które ograniczają ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w tym obszarze. Powszechnie wiadomo, że o sukcesie firmy decydują ludzie, którzy na ten sukces pracują. W dużej mierze to pracownicy budują wizerunek firmy, ale bywają również...

4 lutego 20214 lutego 2021

Wypadek przy pracy w trakcie pracy zdalnej. Wskazówki dla pracodawców

Zdalne wykonywanie pracy nadal nie jest uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Niemniej jednak w praktyce, w taki sposób pracę świadczy coraz więcej osób. W ostatnim czasie ma to związek przede wszystkim z zagrożeniem epidemiologicznym oraz wprowadzeniem przez ustawodawcę możliwości polecenia pracownikowi pracy zdalnej. W tzw. Tarczy Antykryzysowej ustawodawca zdefiniował pracę zdalną. To wykonywanie, przez...

21 stycznia 202121 stycznia 2021

Obowiązek respektowania limitów wykonywania pracy tymczasowej

Pracodawca użytkownik ma obowiązek respektowania limitów wykonywania pracy tymczasowej. To kolejny z obowiązków jakie powinien spełniać pracodawca korzystający z usług agencji pracy tymczasowej. Agencja pracy tymczasowej może skierować danego pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez określony czas. Nie może on przekroczyć łącznie 18 miesięcy, w okresie obejmującym 36 kolejnych...

12 stycznia 202112 stycznia 2021

Zmiany w zakresie badań medycyny pracy wprowadzone tarczą 6.0

Tarcza 6.0 czyli ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany w zakresie profilaktycznych badań medycyny pracy. Poniżej najważniejsze z nich. Zawieszenie obowiązku wykonywania badań okresowych pracowników Od dnia...

28 grudnia 202028 grudnia 2020

Oświadczenie o odbyciu kwarantanny nie musi być weryfikowane

Pracodawca nie ma obowiązku weryfikacji oświadczenia o odbyciu obowiązkowej kwarantanny czy izolacji w warunkach domowych. Świadczenia chorobowe pracownikowi poddanemu tym obostrzeniom pracodawca wypłaca na podstawie informacji dostępnej na PUE ZUS. ZUS natomiast pozyskuje dane z systemu EWP i udostępnia płatnikom składek na ich profilach. Czasami dane pracownika znajdujące się na profilu płatnika nie obejmą informacji...

9 grudnia 20209 grudnia 2020

Praca zdalna podczas izolacji

Praca zdalna podczas izolacji w warunkach domowych, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, może budzić wątpliwości. W wielu przypadkach przebieg choroby jest bardzo łagodny lub bezobjawowy. Czy w takiej sytuacji pracownik mógłby świadczyć pracę w trybie zdalnym? Dla porównania, niejasności nie budzi wykonywanie pracy przez osobę zdrową, którą w związku z ryzykiem zakażenia,...

3 grudnia 20203 grudnia 2020

Obowiązek noszenia maseczek w pracy

Przepisy dotyczące obowiązku zakrywania nosa i ust w zakładach pracy zmieniają się bardzo dynamicznie. Od 2 grudnia 2020 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Aktualnie obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy miejsc ogólnodostępnych, w tym:...