Bezpłatny webinar dla pracodawców

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze:

Praktyczne możliwości zwolnienia pracodawcy z odpowiedzialności za mobbing i dyskryminację

Termin: 21 września, o godz.9:00 za pomocą platformy Zoom.

Formularz rejestracyjny webinar – Bieluk i Partnerzy

Prowadzący:
radca prawny Jolanta Adamska, partner Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy, specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, doświadczona w tworzeniu procedur w zakresie HR Compliance

dr Magdalena Kun-Buczko, współpracownik Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy w zespole prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, doświadczony trener międzynarodowy w zakresie działań związanych z HR Compliance, autorka procedur w zakresie HR Compliance

W programie:

  1. Zakres obowiązku pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, jak przeciwdziałać , jak reagować i jak naprawiać.
  2. Warunki zwolnienia pracodawcy z odpowiedzialności za mobbing i dyskryminację.
  3. Skuteczność polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej – przykłady dobrych praktyk.
  4. Konsekwencje prawne mobbingu i dyskryminacji – zakres odpowiedzialności  pracodawcy.
  5. Konsekwencje pozaprawne mobbingu i dyskryminacji-znaczenie kultury organizacji.
  6. Lepiej zapobiegać, niż leczyć, czyli przykłady potencjalnie skutecznych polityk antymobbingowych i antydyskryminacyjnych.