Badania okresowe a stan zagrożenia epidemicznego

W Polsce odwołano stan epidemii związany z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Czy wprowadzony zamiennie stan zagrożenia epidemicznego, który obowiązuje od 16 maja, wpłynie na obowiązki pracodawców związane z wykonywaniem badań okresowych?

Na podstawie przepisów wprowadzonych tzw. tarczą antykryzysową od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, zawiesza się obowiązki pracodawców w zakresie kierowania pracowników na okresowe badania lekarskie, określone w Kodeksie pracy.

Kiedy powróci obowiązek badań okresowych?

Przepisy stanowią, że po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków. Badania okresowe należy wtedy wykonać w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu (art. 12 a ust. 2 tzw. tarczy antykryzysowej).

Obowiązki związane z wykonywaniem badań okresowych staną się zatem aktualne w przypadku odwołania stanu epidemii i następującego po nim stanu zagrożenia epidemicznego. Samo odwołanie stanu epidemii nie wpływa na zakres obowiązków pracodawcy. Kluczowe w tej kwestii będzie dopiero odwołanie obu stanów. Od tego momentu pracodawca będzie miał 180 dni na skierowanie na okresowe badania lekarskie tych pracowników, którzy ich nie wykonali w okresie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego.

Pracodawcy powinni rozważyć skierowanie pracowników na okresowe badania lekarskie już teraz. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego z pewnością wpłynie na obciążenie lekarzy medycyny pracy. W takiej sytuacji wykonanie wszystkich zawieszonych badań lekarskich, w stosunkowo krótkim okresie, może okazać się organizacyjnie utrudnione.

radca prawny Paula Bajraszewska