Czy pracodawca będzie mógł zweryfikować, który z pracowników przyjął szczepionkę przeciwko COVID-19?

Z informacji prasowych wynika, że w Ministerstwie Zdrowia prowadzone są prace dotyczące przygotowania projektu ustawy umożliwiającej pracodawcom sprawdzenie, którzy z zatrudnianych pracowników są zaszczepieni, a którzy nie.

W obecnym stanie prawnym pracodawca nie ma możliwości zweryfikowania stanu szczepień w swoim zakładzie pracy. Pracodawca, mając na względzie przepisy Kodeksu pracy, ustawy o prawach pacjenta, czy RODO nie posiada podstawy prawnej, która umożliwiałaby mu wymaganie od pracownika udzielenia informacji dotyczącej szczepienia przeciwko COVID-19 czy też jej zweryfikowania.  

Jak twierdzi wiceminister zdrowia, informacja o stanie zaszczepienia swoich pracowników powinna być dostępna dla pracodawcy. Z zapowiedzi wynika, że zgodnie z projektem ustawy dostęp do tych danych miałby zostać zrealizowany poprzez system teleinformatycznym. Uzasadnieniem zmiany jest konieczność podjęcia odpowiednich działań mających na celu zmniejszenie rozprzestrzenienia się COVID-19, czy też konieczność racjonalnego zorganizowania pracy zdalnej, w szczególności możliwość podjęcia decyzji  o wyznaczeniu pracownikowi, który się nie zaszczepił, odizolowanego, a tym samym bezpieczniejszego miejsca pracy. Jednocześnie przedstawiciel ministerstwa zdrowia wskazuje, iż ujawnienie informacji o braku zaszczepienia nie będzie mogło być podstawą do zwolnienia pracownika i nie powinno mieć wpływu na wysokość jego pensji.

Wskazuje się na jak najszybszą potrzebę usankcjonowania stanu prawnego kwestii dostępu pracodawców do informacji o szczepieniu przeciwko COVID-19 swoich pracowników. Omawiana kwestia ma znaleźć się w agendzie najbliższego posiedzenia Sejmu RP, tj.15 września 2021 roku, w postaci projektu poselskiego ustawy, aby skrócić jego ścieżkę legislacyjną. Na tę chwilę projekt ustawy nie został jeszcze udostępniony.