Informacje dla pracodawców

3 grudnia 20203 grudnia 2020

Obowiązek noszenia maseczek w pracy

Przepisy dotyczące obowiązku zakrywania nosa i ust w zakładach pracy zmieniają się bardzo dynamicznie. Od 2 grudnia 2020 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Aktualnie obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy miejsc ogólnodostępnych, w tym:...

1 grudnia 20201 grudnia 2020

Kwarantanna na urlopie

Kwarantanna podczas urlopu może pokrzyżować plany wypoczynkowe pracownikom. Tym samym zburzy skrzętnie tworzony przez pracodawców plan urlopowy całej załogi. Co w takiej sytuacji powinien zrobić dobrze zorganizowany pracodawca? Odpowiedzi należy szukać w Kodeksie pracy. Zgodnie z przepisami, jeśli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, to pracodawca jest...

26 listopada 202026 listopada 2020

Co z dokumentacją pracowniczą po przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę?

W razie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Tak stanowią przepisy Kodeksu pracy. Co dzieje się z dokumentacją pracowniczą pracowników w takiej sytuacji? Odpowiedzi należy szukać w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Zgodnie...

10 listopada 202010 listopada 2020

Obowiązek informacyjny wobec rodziny pracownika korzystającego z ZFŚS

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przedstawił 15 października 2020 r., korzystne dla pracodawców, stanowisko w zakresie braku konieczności spełniania przez pracodawcę obowiązku informacyjnego wobec członków rodziny pracownika korzystającego z ZFŚS. Organ uznał, że w tym przypadku istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z przepisu art. 14 ust. 5 lit. c RODO. Stanowisko Prezesa UODO rozwiało wątpliwości...

6 listopada 20203 grudnia 2020

Zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem szkół

Aktualizacja 3.12.2020 W związku z rozszerzeniem zdalnego nauczania na szkoły podstawowe I-III, przyznano rodzicom ponownie prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek przysługuje od 9 listopada 2020 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w  sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz....

6 listopada 20206 listopada 2020

Praca zdalna podczas kwarantanny

Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, które jeszcze nie nastąpiło. W najnowszej wersji ustawy antykryzysowej pojawił się nowy przepis dotyczący pracy zdalnej. Zgodnie z jego treścią pracownik objęty obowiązkową kwarantanną może za zgodą pracodawcy świadczyć pracę zdalnie. Co za tym idzie, będzie otrzymywał z tego tytułu wynagrodzenie...

6 listopada 20206 listopada 2020

Dane o kwarantannie/izolacji dostępne na PUE ZUS

Od 24 października 2020 r. informacje na temat objęcia osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych są dostępne w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP). Podstawą wypłaty świadczeń chorobowych osobie poddanej kwarantannie albo izolacji domowej jest informacja zawarta właśnie w tym systemie. To ZUS pozyskuje dane z EWP i udostępnia płatnikom składek na ich profilach,...

6 listopada 20206 listopada 2020

Obowiązek kwarantanny

Stan prawny na 3.11.2020 Najnowsze zmiany przepisów dotyczących przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 w istotny sposób dotyczą pracodawców. Obowiązkiem kwarantanny objęto bowiem osoby prowadzące wspólne gospodarstwo lub zamieszkujące z osobą zakażoną. Czas trwania kwarantanny Od 3 listopada osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkująca z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 ma...

6 listopada 20206 listopada 2020

Kwarantanna a zasiłek opiekuńczy na chorego członka rodziny

Stan prawny obowiązujący od dnia 24 października 2020 r. W związku z kwarantanną zasiłek opiekuńczy przysługuje zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad: chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat; chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej...

3 listopada 20203 listopada 2020

Uprawnienia urlopowe pracownika tymczasowego

Na pracodawcy użytkowniku spoczywa obowiązek realizacji uprawnień urlopowych przysługujących pracownikowi tymczasowemu. Szczególną uwagę należy zwrócić na formę i termin wykonania tych uprawnień. Regulacja ustawowa Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wskazuje, że agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik mogą uzgodnić warunki wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracownika tymczasowego. Po pierwsze, uzgadniają czy urlop będzie wykorzystany w całości...