Kontrola trzeźwości pracowników – projekt ustawy

Projekt ustawy dotyczącej kontroli trzeźwości pracowników ujrzał światło dzienne. Wielu pracodawców z nadzieją oczekuje na uregulowanie kwestii dotyczącej prewencyjnej, wyrywkowej kontroli trzeźwości w miejscu pracy.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy, która ma uregulować kwestie kontroli trzeźwości pracowników. Z założenia, nowe przepisy mają na celu zapewnienie ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia pracodawcy. Pracodawca otrzyma możliwość:

  • kontroli trzeźwości pracowników

    oraz
  • kontroli pracowników na obecność środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy: „brak możliwości weryfikacji czy pracownik nie znajduje się pod wpływem substancji lub środka negatywnie wpływającego na jego zdolność psychofizyczną – w odniesieniu do pewnych grup pracowników – może zagrażać zdrowiu i życiu zarówno samego pracownika znajdującego się pod wpływem takich substancji czy środków, jak i jego współpracowników, ale również osób trzecich, a w niektórych przypadkach także mieniu pracodawcy, które może zostać uszkodzone bądź zniszczone, co może pociągać za sobą poważne skutki finansowe dla pracodawcy. W skrajnych przypadkach może również doprowadzić do śmierci pracownika lub innych osób”.


Zgodnie z projektem ustawy, pracodawca będzie ustalał grupę lub grupy pracowników objęte kontrolą trzeźwości, metodę kontroli oraz sposób jej przeprowadzenia. Ustalone zasady powinien zapisać odpowiednio w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie pracy lub w obwieszczeniu.

Warto zaznaczyć, że pracodawca będzie mógł przeprowadzać kontrolę trzeźwości pracowników oraz kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego.

Co więcej, przepisy mają być stosowane również odpowiednio do pracodawców organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osoby fizyczne prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą.

Zaznaczamy, że jest to projekt ustawy, który może ulec zmianie w toku prac legislacyjnych. O zmianach w przepisach dotyczących kontroli trzeźwości w miejscu pracy będziemy informować na bieżąco.

O kłopotach z badaniem trzeźwości pracowników pisaliśmy też tu: Badanie trzeźwości pracowników – czy będą zmiany? – Prawo Pracy – Bieluk i Partnerzy