Legalny pobyt obywateli Ukrainy wydłużony-co z zatrudnieniem?

Do 4 marca 2024 r. wydłużono legalny pobyt obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym.

Przedłużenie okresów legalności pobytu to ważna informacja dla pracodawców zatrudniających obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 w związku z toczącą się wojną. Oznacza dłuższy czas możliwości zatrudnienia obywatela Ukrainy bez konieczności uzyskiwania dokumentów legalizujących pobyt i pracę. Możliwość wykonywania pracy zależy jedynie od dokonania przez pracodawcę powiadomienia powiatowego urzędu pracy o powierzeniu wykonywania pracy. Przypominamy, że obowiązek powiadomienia należy wykonać w terminie  14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów przedłużenia legalności pobytu obywateli Ukrainy w Polsce na stronie dostępne tu: Legalny pobyt obywateli Ukrainy wydłużony do 4 marca 2024r. – Bieluk i Partnerzy