Nowe wymagania w zakresie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

17 listopada 2023 r. wejdzie w życie rozporządzenie nowelizujące treść rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Pracodawcy w ciągu sześć miesięcy muszą dostosować istniejące stanowiska pracy do minimalnych wymagań bhp oraz ergonomii określonych w nowym rozporządzeniu.

Nowa definicja stanowiska pracy

Nowe rozporządzenie zmienia m.in. dotychczas obowiązującą definicję stanowiska pracy. Stanowiskiem pracy staje się przestrzeń pracy wraz z:

  1. wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika,
  2. krzesłem i stołem,
  3. opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem.

Stanowisko pracy z laptopem

W przypadku stosowania systemów przenośnych (czyli np. laptopów) przeznaczonych do użytkowania przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, stanowisko pracy będzie musiało być wyposażone w:

  • stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę (zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika) oraz
  • dodatkową klawiaturę i mysz jako osobne elementy wyposażenia podstawowego stanowiska pracy.

Powyższe będzie dotyczyło również, a być może przede wszystkim, pracowników świadczących pracę zdalną. W konsekwencji pracodawca będzie musiał poinformować pracowników pracujących zdalnie o nowych, wyżej wskazanych wymaganiach. Powinien także odebrać od nich oświadczenia, z których będzie wynikało, że miejsce pracy zdalnej spełnia powyższe, nowe wymagania BHP.

Według nowych przepisów, na życzenie pracownika, pracodawca będzie również zobowiązany wyposażyć stanowisko pracy w podnóżek czy też w uchwyt na dokumenty, jeżeli przy pracy istnieje konieczność korzystania z dokumentów. W załączniku do rozporządzenia określono też minimalne wymagania, jakie powinny spełniać meble biurowe (stoły, biurka i krzesła), z których korzysta pracownik.

Okulary i szkła kontaktowe

Kolejną istotną zmianą będzie obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi nie tylko okularów korygujących wzrok, jak dotychczas, ale także szkieł kontaktowych. Zmieniony nowym rozporządzeniem przepis stanowi, że pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok. Oczywiście podstawą są zalecenia lekarskie i wyniki badań okulistycznych, które wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Podsumowując, rozporządzenie wprowadza kilka istotnych zmian w zakresie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Pracodawcy powinni więc zweryfikować czy w ich zakładzie pracy stanowiska te spełniają wszystkie nowe wymogi. Jeśli nie, muszą je dostosować bez względu na to, kto z takiego stanowiska pracy korzysta – pracownik, praktykant czy stażysta.