Praca zdalna i kontrola trzeźwości – zmiany w przepisach

Sejm uchwalił 13 stycznia długo wyczekiwaną przez przedsiębiorców  nowelizację Kodeksu pracy w zakresie kontroli trzeźwości oraz pracy zdalnej. Ustawa czeka teraz na podpis Prezydenta oraz na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Gdy to nastąpi, przepisy o kontroli trzeźwości wejdą w życie po 14 dniach, a te o pracy zdalnej po 2 miesiącach.

PRACA ZDALNA – najważniejsze zmiany

 1. Z dniem wejścia w życie nowych regulacji dotyczących pracy zdalnej przepisy ustawy covidowej w tym zakresie przestaną obowiązywać. 
 2. Będą możliwe 3 modele pracy zdalnej:
  – pracy zdalnej na polecenie pracodawcy,
  – okazjonalnej,
  – standardowej, która będzie mogła być ustalona podczas nawiązywania stosunku pracy albo w jego trakcie.
 3. Nowe obowiązki pracodawców, m. in.:
  – wprowadzenie  zasad pokrywania kosztów (rozliczania się z pracownikiem) związanych z wykonywaniem pracy zdalnej. Możliwym rozwiązaniem jest ryczałt lub ekwiwalent;
  -uwzględnienie tzw. „grup uprzywilejowanych pracowników”, w stosunku do których pracodawca jest zobowiązany by uwzględnić wniosek o wykonywanie pracy zdalnej;
  – określenie procedur ochrony danych osobowych;
  – dostosowanie się do odpowiednich regulacji z obszaru BHP;
  – ocena ryzyka zawodowego.

KONTROLA TRZEŹWOŚCI – najważniejsze zmiany

Pracodawca będzie miał możliwość przeprowadzenia kontroli wtedy, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia tylko pracowników, innych osób lub ochrony mienia.

Pracodawcy, którzy zdecydują się na wprowadzanie kontroli badania trzeźwości, będą mieli obowiązek określić w aktach wewnątrzzakładowych (układzie zbiorowym, regulaminie bądź obwieszczeniu) grupy lub grup pracowników podlegających kontroli oraz sposobu jej przeprowadzania. Będą musieli również stosować odpowiednie zasady przetwarzania danych osobowych pracowników w związku z kontrolą. 

Ponadto nowe przepisy regulują:

– przeprowadzanie prewencyjnych kontroli trzeźwości lub kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu,

– kontrolę na podstawie uzasadnionego podejrzenia pracodawcy. Dotyczy to także pracowników, których nie obejmie kontrola prewencyjna, zarówno ze względu na niespełnianie ustawowych przesłanek do objęcia kontrolą, jak i w sytuacji, gdy pracodawca w ogóle ich nie wprowadził.

REKOMENDACJE

Jak widać przed pracodawcami spore wyzwanie, bo na wdrożenie przepisów będzie mało czasu. Warto już teraz skorzystać z następujących rekomendacji:

 • dokonać przeglądów obecnie funkcjonujących regulacji wewnątrzzakładowych dotyczących świadczenia pracy zdalnej i kontroli trzeźwości z perspektywy ich skuteczności i efektywności;
 • wypracować model pracy zdalnej dostosowany do potrzeb pracodawcy w szczególności w zakresie:

– zasad kontroli pracowników,

– zasad komunikacji z pracownikami,

– stanowisk pracy, które nie mogą być objęte pracą zdalną i trybu ich pracy, np. praca hybrydowa,

– możliwości organizacyjno- technicznych pracodawcy (rodzaj wykorzystywanego sprzętu, zasady konserwacji i wsparcia technicznego dla pracowników).

 • wypracowanie modelu kontroli trzeźwości pracowników dostosowanych do potrzeb i możliwości pracodawcy.

We wdrożeniu zasad pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości wspiera pracodawców
Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy.