Pracodawco, pamiętaj o nowym wzorze świadectwa pracy!

Od dzisiaj obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy. 23 maja 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy.

Co się zmieni?

W świadectwie pracy pojawią się informacje dotyczące wykorzystania przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy:

  1. zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika (art. 148 1 § 1 K.p). W świadectwie pracy pracodawca wskaże liczbę dni lub godzin zwolnienia wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. W ciągu roku kalendarzowego pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin. Za ten czas pracownik zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia.
  2. urlopu opiekuńczego w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych (art. 1731  § 1 K.p.). Urlop opiekuńczy przysługuje w ciągu roku kalendarzowego w wymiarze 5 dni. Jest to urlop bezpłatny.
  3. liczby dni pracy zdalnej okazjonalnej (art. 67 33 § 1 K.p.). Praca zdalna może być wykonywana przez pracownika okazjonalnie w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

Wzór świadectwa pracy stanowi załącznik do rozporządzenia.