Zmiany w przepisach w zakresie opłat w sprawach z zakresu prawa pracy

Od 28 września 2023 r. w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu będzie wyższa niż 50 000 zł, od pracownika i pracodawcy pobierana będzie opłata od apelacji, ale liczona od kwoty przewyższającej 50.000,00 zł na zasadach określonych jak w art. 13 tj. jako opłata stała.

Dotychczas w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższała 50 000 zł od pracownika i pracodawcy pobierało się opłatę stosunkową od wszystkich podlegających opłacie pism.

Bez zmian pozostaje zapis, zgodnie z którym w sprawach z zakresu prawa pracy, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50 000 zł, jedynie od pracodawcy pobiera się opłatę podstawową od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.