Koronawirus

4 lutego 20214 lutego 2021

Wypadek przy pracy w trakcie pracy zdalnej. Wskazówki dla pracodawców

Zdalne wykonywanie pracy nadal nie jest uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Niemniej jednak w praktyce, w taki sposób pracę świadczy coraz więcej osób. W ostatnim czasie ma to związek przede wszystkim z zagrożeniem epidemiologicznym oraz wprowadzeniem przez ustawodawcę możliwości polecenia pracownikowi pracy zdalnej. W tzw. Tarczy Antykryzysowej ustawodawca zdefiniował pracę zdalną. To wykonywanie, przez...

12 stycznia 202112 stycznia 2021

Zmiany w zakresie badań medycyny pracy wprowadzone tarczą 6.0

Tarcza 6.0 czyli ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany w zakresie profilaktycznych badań medycyny pracy. Poniżej najważniejsze z nich. Zawieszenie obowiązku wykonywania badań okresowych pracowników Od dnia...

28 grudnia 202028 grudnia 2020

Oświadczenie o odbyciu kwarantanny nie musi być weryfikowane

Pracodawca nie ma obowiązku weryfikacji oświadczenia o odbyciu obowiązkowej kwarantanny czy izolacji w warunkach domowych. Świadczenia chorobowe pracownikowi poddanemu tym obostrzeniom pracodawca wypłaca na podstawie informacji dostępnej na PUE ZUS. ZUS natomiast pozyskuje dane z systemu EWP i udostępnia płatnikom składek na ich profilach. Czasami dane pracownika znajdujące się na profilu płatnika nie obejmą informacji...

9 grudnia 20209 grudnia 2020

Praca zdalna podczas izolacji

Praca zdalna podczas izolacji w warunkach domowych, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, może budzić wątpliwości. W wielu przypadkach przebieg choroby jest bardzo łagodny lub bezobjawowy. Czy w takiej sytuacji pracownik mógłby świadczyć pracę w trybie zdalnym? Dla porównania, niejasności nie budzi wykonywanie pracy przez osobę zdrową, którą w związku z ryzykiem zakażenia,...

3 grudnia 20203 grudnia 2020

Obowiązek noszenia maseczek w pracy

Przepisy dotyczące obowiązku zakrywania nosa i ust w zakładach pracy zmieniają się bardzo dynamicznie. Od 2 grudnia 2020 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Aktualnie obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy miejsc ogólnodostępnych, w tym:...

1 grudnia 20201 grudnia 2020

Kwarantanna na urlopie

Kwarantanna podczas urlopu może pokrzyżować plany wypoczynkowe pracownikom. Tym samym zburzy skrzętnie tworzony przez pracodawców plan urlopowy całej załogi. Co w takiej sytuacji powinien zrobić dobrze zorganizowany pracodawca? Odpowiedzi należy szukać w Kodeksie pracy. Zgodnie z przepisami, jeśli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, to pracodawca jest...

6 listopada 202030 grudnia 2020

Zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem szkół

Aktualizacja 23.12.2020 W związku z rozszerzeniem zdalnego nauczania na szkoły podstawowe I-III, przyznano rodzicom ponownie prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek przysługuje od 9 listopada 2020 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w  sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz....

6 listopada 20207 grudnia 2020

Praca zdalna podczas kwarantanny

W najnowszej wersji ustawy antykryzysowej pojawił się nowy przepis dotyczący pracy zdalnej. Zgodnie z jego treścią pracownik objęty obowiązkową kwarantanną może za zgodą pracodawcy świadczyć pracę zdalnie. Co za tym idzie, będzie otrzymywał z tego tytułu wynagrodzenie za pracę. Regulacja obowiązuje od 29 listopada 2020r. Kogo dotyczy nowy przepis? Dodany przepis dotyczy pracowników i innych...

6 listopada 20206 listopada 2020

Dane o kwarantannie/izolacji dostępne na PUE ZUS

Od 24 października 2020 r. informacje na temat objęcia osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych są dostępne w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP). Podstawą wypłaty świadczeń chorobowych osobie poddanej kwarantannie albo izolacji domowej jest informacja zawarta właśnie w tym systemie. To ZUS pozyskuje dane z EWP i udostępnia płatnikom składek na ich profilach,...

6 listopada 20206 listopada 2020

Obowiązek kwarantanny

Stan prawny na 3.11.2020 Najnowsze zmiany przepisów dotyczących przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 w istotny sposób dotyczą pracodawców. Obowiązkiem kwarantanny objęto bowiem osoby prowadzące wspólne gospodarstwo lub zamieszkujące z osobą zakażoną. Czas trwania kwarantanny Od 3 listopada osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkująca z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 ma...