Koronawirus

1 grudnia 20201 grudnia 2020

Kwarantanna na urlopie

Kwarantanna podczas urlopu może pokrzyżować plany wypoczynkowe pracownikom. Tym samym zburzy skrzętnie tworzony przez pracodawców plan urlopowy całej załogi. Co w takiej sytuacji powinien zrobić dobrze zorganizowany pracodawca? Odpowiedzi należy szukać w Kodeksie pracy. Zgodnie z przepisami, jeśli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, to pracodawca jest...

6 listopada 20206 listopada 2020

Zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem szkół

W związku z rozszerzeniem zdalnego nauczania na szkoły podstawowe I-III, przyznano rodzicom ponownie prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek przysługuje od 9 listopada 2020 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w  sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz. 1961). Pracownik...

6 listopada 20206 listopada 2020

Praca zdalna podczas kwarantanny

Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, które jeszcze nie nastąpiło. W najnowszej wersji ustawy antykryzysowej pojawił się nowy przepis dotyczący pracy zdalnej. Zgodnie z jego treścią pracownik objęty obowiązkową kwarantanną może za zgodą pracodawcy świadczyć pracę zdalnie. Co za tym idzie, będzie otrzymywał z tego tytułu wynagrodzenie...

6 listopada 20206 listopada 2020

Dane o kwarantannie/izolacji dostępne na PUE ZUS

Od 24 października 2020 r. informacje na temat objęcia osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych są dostępne w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP). Podstawą wypłaty świadczeń chorobowych osobie poddanej kwarantannie albo izolacji domowej jest informacja zawarta właśnie w tym systemie. To ZUS pozyskuje dane z EWP i udostępnia płatnikom składek na ich profilach,...

6 listopada 20206 listopada 2020

Obowiązek kwarantanny

Stan prawny na 3.11.2020 Najnowsze zmiany przepisów dotyczących przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 w istotny sposób dotyczą pracodawców. Obowiązkiem kwarantanny objęto bowiem osoby prowadzące wspólne gospodarstwo lub zamieszkujące z osobą zakażoną. Czas trwania kwarantanny Od 3 listopada osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkująca z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 ma...

6 listopada 20206 listopada 2020

Kwarantanna a zasiłek opiekuńczy na chorego członka rodziny

Stan prawny obowiązujący od dnia 24 października 2020 r. W związku z kwarantanną zasiłek opiekuńczy przysługuje zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad: chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat; chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej...

12 października 202012 października 2020

Jednoczesne zwolnienie ze składek ZUS i dofinansowanie do składek z WUP niemożliwe

Przedsiębiorca nie może jednocześnie skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z  tytułu składek ZUS i z dofinansowania do składek z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Tak wynika z objaśnień Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24 września 2020 r. wydanych w odpowiedzi na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Temat ten poruszaliśmy już tutaj:...

29 września 202029 września 2020

TERMIN NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYDŁUŻONY

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników najpóźniej w  terminie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Tarcza 5.0, którą ogłoszono 23 września 2020 r., wydłużyła termin na składanie wniosków o  dofinansowanie na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dofinansowania z art. 15g i art. 15gg...

17 lipca 202017 lipca 2020

Zwolnienie pracownika a zwrot dofinansowania z FGŚP

Zwrot dofinansowania przeznaczonego na ochronę miejsc pracy w związku z COVID-19 uzależniony jest od przestrzegania zasad dotyczących utrzymania zatrudnienia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę, z przyczyn niedotyczących pracownika, obowiązują odmienne zasady zwrotu, w zależności od formy dofinansowania. Istotne zasady dotyczące zwrotów wsparcia do wynagrodzeń pracowników objętych i nieobjętych przestojem, wynikają ze stanowiska Ministerstwa Rodziny,...

15 lipca 202015 lipca 2020

Pracodawco pamiętaj o rozliczeniu z WUP-em!

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali dofinansowanie na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 15g ustawy antykryzysowej), mają obowiązek rozliczenia z właściwym Wojewódzkim Urzędem Pracy. Udokumentowania wykorzystania środków należy dokonać w terminie do 30 dni od zakończenia wsparcia. Rozliczenia należy dokonywać za pomocą formularza dostępnego w formie elektronicznej na portalu praca.gov.pl. Szczegółowe informacje dotyczące...