Numer telefonu i e-mail pracownika do wiadomości instytucji finansowej PPK

Pracodawca ma obowiązek przekazać numer telefonu i adres e-mail pracownika do instytucji finansowej PPK. Taką informację przekazał Prezes UODO. Jak uzasadnił, wynika to z obowiązku zawarcia przez pracodawcę umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową. Przekazanie tych danych jest obowiązkowe wyłącznie w sytuacji, gdy pracodawca będzie nimi dysponował

Interpretacja przyjęta przez Prezesa UODO wynika z przepisu art. 221 § 4 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem, pracodawca żąda od pracownika podania innych danych niż obligatoryjne w wyjątkowym przypadku. Jedynie, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Z przepisów ustawy o PPK wynika właśnie, że obowiązkiem pracodawcy jest pozyskanie danych pracownika potrzebnych do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową. Oprócz imienia i nazwiska, również numer telefonu i adres e-mail zostały uznane za dane identyfikujące uczestnika PPK.

W związku z tym, pracodawca będzie zobligowany do przekazania instytucji finansowej numeru telefonu i adresu e-mail, o ile pracownik posiada takie dane i udostępni je pracodawcy. Co więcej, może to nastąpić nawet bez zgody pracownika.