Podróż służbowa według nowych stawek

Od 28 lipca 2022 r. obowiązuje nowa stawka diety przysługującej pracownikowi za dobę podróży w delegacji krajowej. Podwyższenie stawki diety wpłynęło również na wzrost wysokości innych świadczeń z tytułu podróży służbowej.

Kwota diety wzrosła z 30 zł do 38 zł. Stawki innych świadczeń z tytułu podróży służbowej wynoszą aktualnie:

  1. ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej (20% diety) – 7,60 zł (wcześniej 6 zł), 
  2. ryczałt za nocleg (150% diety) – 57 zł (wcześniej 45 zł),
  3. maksymalna kwota zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu za jedną dobę hotelową (dwudziestokrotność stawki diety) – 760 zł (wcześniej 600 zł).

Kogo dotyczy nowa, zwiększona stawka diety?

Zmienione rozporządzenie dotyczące świadczeń z tytułu podróży służbowej (tj. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej) stosuje się wprost do pracowników sfery budżetowej, jakkolwiek określa ono również minimalny poziom należności z tytułu podróży służbowych wszystkich innych pracowników.

Zasadą jest, że pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą ustalać warunki wypłacania pracownikom należności związanych z podróżą służbową we własnym zakresie. Określa się je wtedy w drodze postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę. Dopiero w sytuacji, gdy takich regulacji nie ma, pracodawcy spoza sfery budżetowej mają obowiązek stosować przepisy ww. rozporządzenia. Co ważne, zgodnie z art. 77(5) § 5 k.p. wysokość należności na pokrycie kosztów podróży służbowej ustalona wewnętrznie przez pracodawcę nie może być niższa niż wysokość tych należności wynikająca z rozporządzenia. Zatem pracodawca może jedynie podwyższyć wysokość diety należnej z tytułu krajowej podróży służbowej.

radca prawny Agnieszka Owsieniuk