Przymusowy urlop? Tak, jeśli jest zaległy

Tarcza Antykryzysowa 4.0 wprowadza istotne zmiany w zasadach dotyczących urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w poprzednich latach kalendarzowych. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca uzyskał nowe prawa w zakresie przymusowego skierowania na niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Do tej pory, pracownik mógł wykorzystać zaległy urlop do września roku następnego. Dopiero po tym terminie, pracodawca mógł skierować pracownika do jego wykorzystania.

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami Tarczy 4.0 pracodawca może:

– skierować pracownika na urlop wypoczynkowy niewykorzystany w poprzednich latach kalendarzowych w dowolnym terminie,

– wskazać termin urlopu z pominięciem planu urlopów,

skorzystać z tego uprawnienia bez zgody pracownika.

Wymiar przymusowego urlopu wynosi do 30 dni, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.