WYGRANA PRACODAWCY W SPRAWIE O ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA WYPADEK PRZY PRACY

Uznanie przez pracodawcę zdarzenia za wypadek przy pracy nie przesądza o jego odpowiedzialności cywilnej za powstałą po stronie pracownika szkodę lub krzywdę.  

W niedawnym orzeczeniu, Sąd Rejonowy oddalił powództwo pracownika o zadośćuczynienie za wypadek przy pracy. Według Sądu, w sprawie nie wystąpiły przesłanki odpowiedzialności cywilnej pozwanego pracodawcy, którego  reprezentowała Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy.

Warto podkreślić, że w tej sprawie pracodawca uznał zdarzenie z udziałem pracownika, zaistniałe w miejscu pracy, za wypadek przy pracy. Pracownik uzyskał jednorazowe odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Następnie wystąpił do Sądu z pozwem przeciwko pracodawcy o zadośćuczynienie za wypadek przy pracy. Sąd uznał, że w sprawie nie występują przesłanki odpowiedzialności pozwanego pracodawcy za wypadek przy pracy (subsydiarna odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy). W związku z tym, oddalił powództwo w całości. Wyrok nie jest prawomocny.

Z przytoczonej sprawy wynika, że pracodawcy nie powinni obawiać się uznania zdarzenia za wypadek przy pracy. W sytuacji, gdy pracownik będzie domagał się od pracodawcy odszkodowania lub zadośćuczynienia za wypadek przy pracy, to po jego stronie będzie leżał ciężar dowodu. Pracownik będzie musiał wykazać wszystkie przesłanki odpowiedzialności cywilnej pracodawcy. Należy podkreślić, że do pociągnięcia pracodawcy do odpowiedzialności nie wystarczy samo uznanie przez pracodawcę zdarzenia za wypadek przy pracy.