TERMIN NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYDŁUŻONY

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników najpóźniej w  terminie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Tarcza 5.0, którą ogłoszono 23 września 2020 r., wydłużyła termin na składanie wniosków o  dofinansowanie na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dofinansowania z art. 15g i art. 15gg ustawy antykryzysowej). Wnioski o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników należy składać do Wojewódzkich Urzędów Pracy najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach tarczy antykryzysowej dostępne są na stronach Wojewódzkich Urzędów Pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku