Zmiany w zasadach ustalania okresu zasiłkowego

Od 1 stycznia 2022 roku wejdą w życie nowe zasady ustalania okresu zasiłkowego. Warto już dziś przyjrzeć się bliżej nowym regulacjom.

Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nowe rozwiązania m.in. w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W tak zwanej ustawie zasiłkowej jedna z kluczowych zmian dotyczy sposobu ustalania okresu zasiłkowego.

Co to jest okres zasiłkowy i jak go ustalić?

Okres zasiłkowy to okres, w którym przysługuje zasiłek chorobowy. Do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy zasiłkowej (m.in. wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny czy izolacji).

Aktualnie do okresu zasiłkowego wlicza się również okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni (art. 9 ust. 2 ustawy zasiłkowej).

Nowelizacja zasad ustalania okresu zasiłkowego

W wyniku nowelizacji przepis otrzyma następujące brzmienie:  Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresów niezdolności do pracy przypadających przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży.

Co to oznacza w praktyce?

Do okresu zasiłkowego będą wliczane poprzednie niezdolności do pracy, niezależenie od tego czy będą one spowodowane tą samą czy inną chorobą, o ile przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekroczy 60 dni. Wyjątkiem będzie, występująca po przerwie, niezdolność do pracy przypadająca w trakcie ciąży.

Jak uzasadnia ustawodawca, wprowadzane zmiany z jednej strony mają służyć ograniczeniu nadużyciom, z drugiej zaś chronić osoby ubezpieczone w szczególnej sytuacji.

aplikant radcowski Marlena Suchanek