Dane o kwarantannie/izolacji dostępne na PUE ZUS

Od 24 października 2020 r. informacje na temat objęcia osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych są dostępne w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP). Podstawą wypłaty świadczeń chorobowych osobie poddanej kwarantannie albo izolacji domowej jest informacja zawarta właśnie w tym systemie. To ZUS pozyskuje dane z EWP i udostępnia płatnikom składek na ich profilach, na portalu PUE ZUS. Dostęp do informacji o kwarantannie lub izolacji na swoim profilu na PUE ZUS ma również ubezpieczony.

Powyższe oznacza, że osoby skierowane na kwarantannę lub objęte izolacją domową, ubiegające się o wypłatę świadczeń chorobowych nie muszą:

  • dostarczać papierowej decyzji sanepidu do ZUS lub do swojego pracodawcy,
  • mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej.

Wystarczająca jest tu bowiem informacja znajdująca się w systemie EWP.

Wypłata świadczenia chorobowego przez ZUS

Do wypłaty świadczenia przez pracodawcę wystarczy informacja o kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych znajdująca się na profilu Płatnika w PUE ZUS. Jeśli dane pracownika znajdujące się na profilu Płatnika nie obejmują informacji o jego kwarantannie bądź izolacji w warunkach domowych, pracownik w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, powinien złożyć płatnikowi składek pisemne oświadczenie, w którym potwierdzi, że odbył obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych.

Złożone w ten sposób oświadczenie stanowi podstawę do wypłaty świadczeń w razie choroby przez płatnika składek.

Weryfikacja oświadczenia

Pracodawca występuje o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu pracownika do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.