Jednoczesne zwolnienie ze składek ZUS i dofinansowanie do składek z WUP niemożliwe

Przedsiębiorca nie może jednocześnie skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z  tytułu składek ZUS i z dofinansowania do składek z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Tak wynika z objaśnień Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24 września 2020 r. wydanych w odpowiedzi na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Temat ten poruszaliśmy już tutaj: https://prawopracy.bieluk.pl/czy-zwolnienie-ze-skladek-zus-wyklucza-uzyskanie-dofinansowania-z-wup-pup/.

MRPiPS konsekwentnie stoi na stanowisku, że pracodawca nie ma możliwości kumulatywnego skorzystania z kilku narzędzi pomocowych (te same tytuły wpłaty) w stosunku do tego samego pracownika. W sytuacji, gdy pracodawca uzyskał zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZUS na okres trzech miesięcy, to nie uzyska dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w zakresie takiego samego tytułu wpłaty. To znaczy, nie uzyska środków z Funduszu na opłacenie składek tych samych pracowników na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawcy.

Pełna treść objaśnień prawnych dostępna na stronie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.