Krótszy okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia

Nowelizacja ustawy zasiłkowej skraca okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022r.

Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw wprowadziła liczne zmiany w ustawie zasiłkowej. Od 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie nowe zasady ustalania okresu zasiłkowego, o czym pisaliśmy tu. Kolejna zmiana dotyczy długości okresu zasiłkowego.

Aktualnie zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez 182 dni. Natomiast w przypadku, gdy niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży przysługuje nie dłużej niż przez 270 dni. Obecnie takie same zasady dotyczą zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia. Z ustaniem tytułu ubezpieczenia mamy do czynienia np. w przypadku rozwiązania umowy o pracę.

Nowy okres pobierania zasiłku chorobowego po wygaśnięciu ubezpieczenia

W wyniku nowelizacji nie zmieni się okres zasiłkowy w czasie trwania ubezpieczenia. Natomiast skróceniu do 91 dni, czyli aż o połowę, ulegnie okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia. Zatem w przypadku choroby tuż po rozwiązaniu umowy o pracę, zasiłek chorobowy będzie przysługiwał byłemu pracownikowi nie przez 182 dni, jak to było do tej pory, a jedynie przez 91 dni.

Powyższa zasada  nie będzie miała zastosowania w trzech przypadkach. Nie będzie dotyczyć niezdolności do pracy:

  1. spowodowanej gruźlicą,
  2. występującej w czasie ciąży,
  3. powstałej wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek  i narządów oraz zabiegowi pobrania  komórek, tkanek i narządów.

Zmiany przepisów wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r.

radca prawny Marlena Suchanek