Nowe świadectwo pracy z nową datą

Nowe świadectwo pracy – z datą rozwiązania umowy czy z datą bieżącą? Przed takim dylematem mogą stanąć pracodawcy, którzy mają obowiązek wydać pracownikowi nowe świadectwo pracy.

W jednej ze spraw sądowych prowadzonych przez Kancelarię Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy, pracodawca zawarł ugodę z pracownikiem. Ugoda dotyczyła zmiany trybu rozwiązania stosunku pracy. W związku z tym wydane uprzednio pracownikowi świadectwo pracy stało się nieaktualne. Pracodawca miał obowiązek wydać pracownikowi nowe świadectwo pracy. W tej sytuacji pracodawca zastanawiał się z jaką datą ma wystawić nowe świadectwo pracy, skoro zawarcie ugody nastąpiło dopiero po dwóch latach od rozwiązania umowy o pracę?

Pracodawca musi wydać byłemu już pracownikowi nowe świadectwo pracy w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia lub zatwierdzenia ugody przez sąd. Tak wynika z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy. Oczywiście nie chodzi tu o każdą ugodę, ale tylko taką, której zawarcie skutkuje koniecznością wydania nowego świadectwa pracy.

Nowe świadectwo pracy należy wystawić z bieżącą (aktualną) datą. Nie ma zatem znaczenia, że od dnia rozwiązania stosunku pracy do dnia wydania nowego świadectwa pracy upłynął długi czas.

Powyższe potwierdza informacja zawarta w sposobie wypełniania świadectwa pracy zawarta we wzorze świadectwa pracy z rozporządzenia: W przypadku wystawiania nowego świadectwa pracy (…) pracodawca wskazuje datę, w której wystawia to świadectwo.

Warto pamiętać, że najpóźniej w dniu wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy pracodawca usuwa z akt osobowych pracownika i niszczy poprzednio wydane świadectwo pracy w sposób uniemożliwiający odtworzenie jego treści. W obrocie powinno bowiem funkcjonować jedynie aktualne świadectwo pracy.

Więcej na temat zasad wystawiania świadectw pracy: Jak prawidłowo sporządzić świadectwo pracy, kiedy wymiar czasu pracy był obniżony? – Prawo Pracy – Bieluk i Partnerzy