Jak prawidłowo sporządzić świadectwo pracy, kiedy wymiar czasu pracy był obniżony?

Wielu przedsiębiorców korzysta obecnie z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19. W sytuacji, kiedy zajdzie potrzeba rozwiązania stosunku pracy z takim pracownikiem, należy zwrócić uwagę na prawidłowe sporządzenie świadectwa pracy.

Jak w takim razie powinno wyglądać świadectwo pracy pracownika, który przez część okresu zatrudnienia pracował w obniżonym wymiarze czasu pracy?

Po rozwiązaniu stosunku pracy, pracodawca, wystawiając pracownikowi świadectwo pracy,  wskazuje w nim m.in. okres zatrudnienia i wymiar czasu pracy pracownika. Sporządzając ten dokument powinien zweryfikować, czy pracownik w okresie zatrudnienia pracował w obniżonym wymiarze czasu pracy.

W świadectwie pracy należy bowiem odrębnie wskazać okres zatrudnienia, w którym pracownik pracował w pełnym wymiarze czasu pracy i okres obniżonego wymiaru czasu pracy. Zasadą jest, że jeżeli pracownik w trakcie całego zatrudnienia pracował w różnych wymiarach czasu pracy, to należy osobno wypisać wszystkie okresy i wymiary czasu pracy.

Więcej artykułów z zakresu dokumentacji pracowniczej znajdziesz tu.