Nowe zasady rozliczeń za auto służbowe

Od początku 2022 r. do określania wartości ryczałtu z tytułu wykorzystywania służbowego samochodu do celów prywatnych, bierzemy nie tak jak dotychczas pojemność silnika, ale jego moc.

Zmiany w zakresie rozliczeń za korzystanie z samochodu służbowego obejmują wprowadzenie ryczałtu w kwocie 250 zł miesięcznie dla samochodów o mocy silnika do 60 Kw (ok. 80 KM) oraz dla samochodów elektrycznych i napędzanych wodorem.

W przypadku pozostałych samochodów wartość nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu użyczenia samochodu służbowego do celów prywatnych wynosi 400 zł.