Oświadczenie o odbyciu kwarantanny nie musi być weryfikowane


Pracodawca nie ma obowiązku weryfikacji oświadczenia o odbyciu obowiązkowej kwarantanny czy izolacji w warunkach domowych. Świadczenia chorobowe pracownikowi poddanemu tym obostrzeniom pracodawca wypłaca na podstawie informacji dostępnej na PUE ZUS. ZUS natomiast pozyskuje dane z systemu EWP i udostępnia płatnikom składek na ich profilach.

Czasami dane pracownika znajdujące się na profilu płatnika nie obejmą informacji o jego kwarantannie bądź izolacji w warunkach domowych. W takiej sytuacji pracownik, w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia, powinien złożyć płatnikowi składek pisemne oświadczenie. Potwierdza w nim, że odbył obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych.

Dotychczas pracodawca miał obowiązek wystąpienia  do Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu złożonym przez pracownika. Aktualnie pracodawca nie ma takiego obowiązku. Nie pozbawiono jednak pracodawców możliwości wystąpienia do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu pracownika.

Powyższą zmianę wprowadzono rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Możliwość weryfikacji oświadczenia następnie powtórzono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, jak również w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

O dostępie do danych na temat kwarantanny i izolacji szczegółowo pisaliśmy tutaj: https://prawopracy.bieluk.pl/dane-o-kwarantannie-izolacji-dostepne-na-pue-zus/