Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czy trzeba zmieniać umowy o pracę?

Od 1 lipca 2023 r. kolejny raz wzrosło minimalne wynagrodzenie za pracę. Aktualnie wynosi ono 3.600 zł brutto (przy pracy w pełnym wymiarze czasu pracy). Jest to druga podwyżka w tym roku. Czy wzrost minimalnego wynagrodzenia oznacza dodatkową pracę dla działów HR i konieczność zmiany umów o pracę pracowników, którzy zarabiają minimalną krajową?

Kiedy potrzeby aneks do umowy o pracę?

Zgodnie z art. 29 k.p. każda umowa o pracę powinna zawierać wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia. W przypadku umów o pracę, w których nie wskazano kwoty wynagrodzenia, lecz wynagrodzenie określono jako wysokość aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, nie ma potrzeby zmiany umów o pracę. Postanowienie to jest bowiem zawsze aktualne, nawet w przypadku wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

Natomiast w przypadku umów o pracę, w których wynagrodzenie określone jest poprzez podanie konkretnej kwoty (do lipca 2023 r. to 3490 zł), konieczne jest zawarcie porozumień zmieniających do umowy o pracę (tzw. aneksy do umowy), w których zawarta będzie nowa wysokość wynagrodzenia. Jeśli pracownik nie wyrazi zgody na zawarcie porozumienia zmieniającego, to pracodawca powinien wręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające.

Wskazówka dla działów kadr

Podsumowując, w przypadku wzrostu minimalnego wynagrodzenia, zmiana umowy o pracę jest konieczna gdy wynagrodzenie zostało określone w sposób kwotowy. Sporządzając umowę o pracę przy zatrudnieniu pracownika, który ma otrzymywać minimalne wynagrodzenie, warto o tym pamiętać i określać wynagrodzenie opisowo, a nie kwotowo. Oszczędzi to pracy działom kadr w sytuacji wzrostu minimalnej krajowej.