Dodatkowy zasiłek opiekuńczy powraca

Rozporządzeniami Rady Ministrów z 27 sierpnia 2020 r. ponownie przyznano prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek przysługuje na dotychczasowych zasadach, o których pisaliśmy tu.

Rozporządzenia weszły w życie 1 września 2020 r. Aktualnie dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje  do 20 września 2020 r.

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie ZUS-u, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu m.in. w sytuacji zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko oraz w sytuacji otwarcia tych placówek, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez te placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19.

Więcej informacji dostępnych na stronie ZUS-u.