Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w Tarczy Antykryzysowej 4.0

Tarcza Antykryzysowa 4.0 już obowiązuje. W ustawie o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 wprowadzono szereg regulacji dotyczących prawa pracy, w tym dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Ustawa przyznaje prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do ukończenia 8 lat, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego.

Z powodu COVID-19 prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje w  przypadku:

  • zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko,
  • albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna

Również w przypadku otwarcia ww. placówek w czasie trwania COVID-19, dodatkowy zasiłek przysługuje do 28 czerwca 2020 r.

Co do zasady, Tarcza 4.0 weszła w życie 24 czerwca, natomiast regulacja dotycząca zasiłków opiekuńczych wchodzi w życie z mocą wsteczną od 25 maja 2020 r. W związku z tym, prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje od 25 maja 2020 r. do 28 czerwca 2020 r.

AKTUALIZACJA Z 26.06.2020 r.: DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY PRZYSŁUGUJE DO 12 LIPCA 2020 r.!

AKTUALIZACJA Z 10 lipca 2020 r. DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY PRZYSŁUGUJE DO 26 LIPCA 2020 r.!

Szczegółowe informacje dostępne na stronie ZUS-u:
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy/2595013

Więcej informacji o Prawie pracy w dobie koronawirusa znajdziesz tu.