Elektroniczna dokumentacja pracownicza równie dobra jak papierowa

Jednym z obowiązków pracodawcy, wynikającym z Kodeksu pracy, jest prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej. Na dokumentację pracowniczą składają się akta osobowe pracowników oraz dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.

Co ważne, pracodawca może prowadzić i przechowywać dokumentację pracowniczą w postaci papierowej lub elektronicznej (art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy). Oznacza to, że forma elektroniczna przechowywania i prowadzenia dokumentacji pracowniczej jest równoważna z formą tradycyjną, tj. papierową.

Regulacja ta obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Od tego czasu obowiązuje również Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Stanowi ono bazę wiedzy dla pracodawców m.in. co do zakresu, sposobu i warunków prowadzenia, przechowywania oraz zmiany postaci dokumentacji pracowniczej. Jest to pozycja obowiązkowa dla kadrowych i działów HR.

Więcej ciekawych informacji dla pracodawców znajdziesz tu.