Kwarantanna na urlopie

Kwarantanna podczas urlopu może pokrzyżować plany wypoczynkowe pracownikom. Tym samym zburzy skrzętnie tworzony przez pracodawców plan urlopowy całej załogi. Co w takiej sytuacji powinien zrobić dobrze zorganizowany pracodawca?

Odpowiedzi należy szukać w Kodeksie pracy. Zgodnie z przepisami, jeśli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, to pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop pracownika na termin późniejszy. W analizowanym przypadku odosobnienie w związku z chorobą zakaźną, bez wątpienia można uznać za usprawiedliwioną przyczynę nieobecności. Tym bardziej, że kwarantannę szczegółowo definiują przepisy prawa.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, kwarantanna jest odosobnieniem osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Zatem pracownik, poddany kwarantannie, nie może rozpocząć urlopu wypoczynkowego. Jeśli zaplanowany urlop niefortunnie wypada w czasie trwającej kwarantanny, pracodawca powinien udzielić urlopu wypoczynkowego w innym terminie.

Może się też zdarzyć, że pracownik zostanie poddany kwarantannie w trakcie trwającego urlopu wypoczynkowego. W takiej sytuacji reakcja pracodawcy powinna być jednoznaczna. Przerwać urlop. Pracownik nie może kontynuować urlopu wypoczynkowego będąc na kwarantannie. Ponownie odnosząc się do przepisów Kodeksu pracy Część urlopu niewykorzystaną z powodu odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

Podsumowując, odosobnienie w związku z chorobą zakaźną pozostaje w opozycji do urlopu wypoczynkowego. Kwarantanna powoduje przerwanie wykorzystywanego urlopu, zaś na czas kwarantanny pracodawca nie powinien udzielać urlopu.

W ramach przypomnienia, dodajmy, że pracodawcy mogą dowiedzieć się o kwarantannie swojego pracownika z PUE ZUS. Natomiast za czas przebywania na kwarantannie pracownikowi przysługuje prawo do świadczeń chorobowych (wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego).

Więcej o przepisach związanych z COVID pisaliśmy tu.