Dokumentacja pracownicza

26 listopada 202026 listopada 2020

Co z dokumentacją pracowniczą po przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę?

W razie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Tak stanowią przepisy Kodeksu pracy. Co dzieje się z dokumentacją pracowniczą pracowników w takiej sytuacji? Odpowiedzi należy szukać w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Zgodnie...

23 lipca 202023 lipca 2020

Ponowne zatrudnienie pracownika – czy można kontynuować dotychczasowe akta osobowe?

Niejednokrotnie zdarza się, że po rozwiązaniu stosunku pracy, pracownik ponownie zostaje zatrudniony u tego samego pracodawcy. Powstaje wówczas pytanie, czy pracodawca musi założyć mu nowe akta osobowe, czy też może prowadzić dotychczasowe? Do 1 stycznia 2019 r. nie było to oczywiste. Przepisy nie regulowały tej kwestii, więc praktyka pracodawców była różna. Część kontynuowała prowadzenie akt...

19 czerwca 202019 czerwca 2020

Jak prawidłowo sporządzić świadectwo pracy, kiedy wymiar czasu pracy był obniżony?

Wielu przedsiębiorców korzysta obecnie z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19. W sytuacji, kiedy zajdzie potrzeba rozwiązania stosunku pracy z takim pracownikiem, należy zwrócić uwagę na prawidłowe sporządzenie świadectwa pracy. Jak w takim razie powinno wyglądać świadectwo pracy pracownika, który przez część okresu zatrudnienia pracował w obniżonym wymiarze...

29 maja 20201 czerwca 2020

Elektroniczna dokumentacja pracownicza równie dobra jak papierowa

Jednym z obowiązków pracodawcy, wynikającym z Kodeksu pracy, jest prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej. Na dokumentację pracowniczą składają się akta osobowe pracowników oraz dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Co ważne, pracodawca może prowadzić i przechowywać dokumentację pracowniczą w postaci papierowej lub elektronicznej (art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy). Oznacza to, że forma elektroniczna...