Zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem szkół

Aktualizacja 23.12.2020

W związku z rozszerzeniem zdalnego nauczania na szkoły podstawowe I-III, przyznano rodzicom ponownie prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek przysługuje od 9 listopada 2020 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w  sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz. 1961).

Pracownik wychowujący dziecko w wieku do lat 8 ma prawo do zasiłku w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia:

  • żłobka,
  • klubu dziecięcego,
  • przedszkola lub
  • szkoły.
    Dotyczy to również rodziców lub opiekunów osób pełnoletnich niepełnosprawnych.

Zasiłek opiekuńczy przysługiwał za okres od 9 listopada do 24 grudnia 2020 r.

AKTUALIZACJA z 23.12.2020: zasiłek przysługuje od 28 grudnia 2020 do 17 stycznia 2021.

Dzieci pracowników służby zdrowia

Dzieci pracowników służby zdrowia mogą chodzić do szkoły. Od 9 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r. szkoła podstawowa jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Obowiązek dotyczy klas I–III szkoły podstawowej.

Powiązane artykuły:

OBOWIĄZEK KWARANTANNY

PRACA ZDALNA PODCZAS KWARANTANNY

DANE O KWARANTANNIE/IZOLACJI NA PORTALU PUE ZUS

KWARANTANNA A ZASIŁEK OPIEKUŃCZY NA CHOREGO CZŁONKA RODZINY